[HOMESCHOOL] Tafsir Quran Per Kata - Quran Syamil

Membaca al-Quran adalah satu amalan yang seharusnya menjadi rutin dalam kehidupan seorang Muslim. Namun, baca sahaja tanpa memahami maksudnya seolah-oleh membaca preskripsi yang diberi oleh doktor tanpa memakan ubatnya [Syed Qutb : Manhaj Hidup Muslim]. Jadi amatlah terbaik jika kita dapat membaca al-Quran dan memahami isinya serta mengamalkan ajarannya.

Bagi mereka yang tidak ada latarbelakang pengajian Arab, mungkin agar sukar untuk mengagak perkataan yang tepat bagi menterjemah ayat-ayat dalam bahasa Arab di dalam al-Quran. Berlainan frasa mungkin.

Jadi amat tepat untuk mendapatkan Tarfsir Per Kata Quran Syamil ini sebagai teman bacaan al-Quran harian.


Seperti dalam gambar, dengan tafsir Quran Syamil ni kita dapat membaca dan memahami setiap perkataan dalam Bahasa Arab. Bukan itu saja, ia juga dilengkapi dengan terjemahan, doa, tanda bacaan, asbabun nuzul dan banyak lagi.

Mana tidaknya ada 22 ciri dalam Quran Syamil ni:

1. Terjemah Tafsiriyah Per Kata
2. Keyword
3. Sistem Pewarnaan Tajwid
4. Panduan Hukum Tajwid
5. Terjemahan Kementerian Agama
6. Munasabah Ayat dan Surah
7. Tafsir Ath-Thabari
8. Tafsir Ibnu Katsir
9. Hadits Sahih
10. Doa dan Zikir
11. Kosakata
12. Asbabunnuzul
 13. Doa Dalam Al-Qur’an
14. Khazanah Pengetahuan
15. Tanda-tanda Dalam Al-Qur’an
16. Asmaul Husna Effect
17. Indeks Tematik
18. Sirah Nabawiyah (bonus)
19. Atlas Sirah Nabawiyah (bonus)
20. Analisis Peta (bonus)
21. Zikir Al-Ma’thurat (bonus)
22. DVD metod SYABANA (bonus)

Pilihan bijak untuk ibu-ibu yang mengamalkan homeschool bagi menambah ilmu dalam pengajian al-Quran di rumah.
 Apa lagi, dapatkan senaskhah, pasti bermanfaat insya-Allah.

No comments:

Post a Comment